Latest Update
    Welcome To Govt. Nehru P.G. College, Dongargarh        
 
STUDETN UNION MEMBERS
Click here download file
 
student union padadhikari 2019-20
Click here download file
 
STUDENT UNION POSTED STUDENTS
Click here download file
 
वार्षिक मिलन पुरस्कार वितरण समारोह 2020
Click here download file
 
छात्र संघ पदाधिकारी

  क्र.  

  नाम  

  पदनाम  

  1

- कु. आरिफा फिरदोस

छात्रसंघ अध्यक्ष 

  2

- कु. क्षमा अग्रवाल 

उपाध्यक्ष 

  3

- कु. अनामिका सिन्हा 

सचिव 

  4

- कु. तामेश्वरी साहू 

सह-सचिव 


Click here download file