Latest Update
    Welcome To Govt. Nehru P.G. College, Dongargarh        

छात्र संघ पदाधिकारी:-

  क्र.  

  नाम  

  पदनाम  

  1

- कु. आरिफा फिरदोस

छात्रसंघ अध्यक्ष 

  2

- कु. क्षमा अग्रवाल 

उपाध्यक्ष 

  3

- कु. अनामिका सिन्हा 

सचिव 

  4

- कु. तामेश्वरी साहू 

सह-सचिव