Latest Update
    Welcome To Govt. Nehru P.G. College, Dongargarh        


Name : Mr. Avolal Meshram
Qualification : M.A. (History) NET
Designation : GUEST LECTURE
Department : HISTORY


Profile:

एवलाल मेश्राम

नाम-                     एवलालमेश्राम ( अतिथि व्याख्याता इतिहास)

पिता-                    श्री उमेद राममेश्राम

जन्म तिथि                -03/07/1967

मोबाइल न.            7974949704

पता-                     ग्राम-कोहका

पोस्ट-                   डोगरगाव

जिला-                   राजनादगांव( छ.ग.)

शिक्षा--                 मैट्रिक--1986

                      बी.ए. अंतिम- 1995

                    एमए इतिहास-1998

                  नेट--जुन1999

शोध पत्र-             01(एक)

सेमिनार-              02(दो)

अनुभव-                10 वर्ष